Расписание занятий учебной группы: П-63
Неделя: 23-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,29 января

Информатика
Березин Д.С. а.3506

Математика
Устюжанина А.С. а.3505

Втр,30 января
 Срд,31 января

Химия
Филь Е.С. а.3512 Чтв,01 февраля

Физика
Аксенова А.А. а.3511

Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3501


 Птн,02 февраля
 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,03 февраля

Химия
Филь Е.С. а.3512
 

 

Вск,04 февраляРасписание занятий учебной группы: П-63
Неделя: 24-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,05 февраля

Информатика
Березин Д.С. а.3506

Физика
Аксенова А.А. а.3511


 
Втр,06 февраля
  


 Срд,07 февраля
 


 


Чтв,08 февраля


Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3501


Птн,09 февраля
 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,10 февраля

 Химия
Филь Е.С. а.3512
 

 Математика
Устюжанина А.С. а.3505

Вск,11 февраляРасписание занятий учебной группы: П-63
Неделя: 25-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,12 февраля
Втр,13 февраля
Срд,14 февраля
 
Чтв,15 февраля
Птн,16 февраля
 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,17 февраля

  

Математика
Устюжанина А.С. а.3505
 

Вск,18 февраляРасписание занятий учебной группы: П-63
Неделя: 26-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,19 февраля

Информатика
Березин Д.С. а.3506

Физика
Аксенова А.А. а.3511


 
Втр,20 февраля
 
Срд,21 февраля
 


 


Чтв,22 февраля


Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3501


Птн,23 февраля
 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,24 февраля

 Химия
Филь Е.С. а.3512
 

Математика
Устюжанина А.С. а.3511
 

Вск,25 февраляРасписание занятий учебной группы: П-63
Неделя: 27-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,26 февраля

Информатика
Березин Д.С. а.3506

Физика
Аксенова А.А. а.3511


 
Втр,27 февраля
  
Срд,28 февраля
 


 


Чтв,29 февраля


Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3501


Птн,01 марта
 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,02 марта

Химия
Филь Е.С. а.3512
  

Математика
Устюжанина А.С. а.3511

Вск,03 мартаРасписание занятий учебной группы: П-63
Неделя: 28-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,04 марта

Информатика
Березин Д.С. а.3506

Физика
Аксенова А.А. а.3511


 
Втр,05 марта
  Срд,06 марта
 


 

Чтв,07 марта


Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3501


Птн,08 марта
 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,09 марта

Химия
Филь Е.С. а.3512
  

Математика
Устюжанина А.С. а.3511

Вск,10 мартаРасписание занятий учебной группы: П-63
Неделя: 29-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,11 марта

Информатика
Березин Д.С. а.3506

Физика
Аксенова А.А. а.3511


 
Втр,12 марта
  Срд,13 марта
 


 

Чтв,14 марта


Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3501


Птн,15 марта
 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,16 марта

Химия
Филь Е.С. а.3512
  

Математика
Устюжанина А.С. а.3511

Вск,17 мартаРасписание занятий учебной группы: П-63
Неделя: 30-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,18 марта

Информатика
Березин Д.С. а.3506

Физика
Аксенова А.А. а.3511


 
Втр,19 марта
  Срд,20 марта
 


 

Чтв,21 марта


Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3501


Птн,22 марта
 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,23 марта

Химия
Филь Е.С. а.3512
  

Математика
Устюжанина А.С. а.3511

Вск,24 мартаРасписание занятий учебной группы: П-63
Неделя: 31-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,25 марта

Информатика
Березин Д.С. а.3506

Физика
Аксенова А.А. а.3511


 
Втр,26 марта
  Срд,27 марта
 


 

Чтв,28 марта


Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3501


Птн,29 марта
 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,30 марта

Химия
Филь Е.С. а.3512
  

Математика
Устюжанина А.С. а.3511

Вск,31 мартаРасписание занятий учебной группы: П-63
Неделя: 32-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,01 апреля

Информатика
Березин Д.С. а.3506

Физика
Аксенова А.А. а.3511


 
Втр,02 апреля
  Срд,03 апреля
 


 

Чтв,04 апреля

Химия
Филь Е.С. а.3512

Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3501


Птн,05 апреля
 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,06 апреля

Химия
Филь Е.С. а.3514

Математика
Устюжанина А.С. а.3308

Вск,07 апреляРасписание занятий учебной группы: П-63
Неделя: 33-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,08 апреля

Информатика
Березин Д.С. а.3506

Физика
Аксенова А.А. а.3511


 
Втр,09 апреля
  Срд,10 апреля
 


 

Чтв,11 апреля


Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3501


Птн,12 апреля

Химия
Филь Е.С. а.3512 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,13 апреля

Химия
Филь Е.С. а.3512
  

Математика
Устюжанина А.С. а.3511

Вск,14 апреляРасписание занятий учебной группы: П-63
Неделя: 34-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,15 апреля

Физика
Аксенова А.А. а.3511

Физика
Аксенова А.А. а.3511


 
Втр,16 апреля
  Срд,17 апреля
 


 

Чтв,18 апреля

Химия
Филь Е.С. а.3512

Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3501


Птн,19 апреля
 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,20 апреляВск,21 апреля

Математика
Устюжанина А.С. а.3308

Математика
Устюжанина А.С. а.3308

Расписание занятий учебной группы: П-63
Неделя: 35-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,22 апреля

Информатика
Березин Д.С. а.3506 
Втр,23 апреля
  Срд,24 апреля
 


 

Чтв,25 апреля


Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3501


Птн,26 апреля

Химия
Филь Е.С. а.3512 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,27 апреля

Химия
Филь Е.С. а.3512
  

Математика
Устюжанина А.С. а.3511

Вск,28 апреляРасписание занятий учебной группы: П-63
Неделя: 36-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,29 апреля
 
Втр,30 апреля
  Срд,01 мая
 


 

Чтв,02 мая


Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3501


Птн,03 мая
 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,04 мая

  

Математика
Устюжанина А.С. а.3511

Вск,05 маяРасписание занятий учебной группы: П-63
Неделя: 37-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,06 мая

Информатика
Березин Д.С. а.3506

Физика
Аксенова А.А. а.3511


 
Втр,07 мая
  Срд,08 мая

Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3502 


 

Чтв,09 мая
Птн,10 мая
 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,11 мая


Математика
Устюжанина А.С. а.3511

Вск,12 маяРасписание занятий учебной группы: П-63
Неделя: 38-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,13 мая

Информатика
Березин Д.С. а.3506

Физика
Аксенова А.А. а.3511


 
Втр,14 мая
  Срд,15 мая
 


 

Чтв,16 мая


Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3501


Птн,17 мая
 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,18 мая

Химия
Филь Е.С. а.3512
  

Математика
Устюжанина А.С. а.3511

Вск,19 маяРасписание занятий учебной группы: П-63
Неделя: 39-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,20 мая

Информатика
Березин Д.С. а.3506

Физика
Аксенова А.А. а.3511


 
Втр,21 мая
  Срд,22 мая
 


 

Чтв,23 мая


Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3501


Птн,24 мая
 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,25 мая

Химия
Филь Е.С. а.3512
  


Вск,26 маяРасписание занятий учебной группы: П-63
Неделя: 40-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,27 мая

Информатика
Березин Д.С. а.3506

Физика
Аксенова А.А. а.3511


 
Втр,28 мая
  Срд,29 мая
 


 

Чтв,30 мая


Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3501


Птн,31 мая
 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,01 июня

 


Вск,02 июня