Расписание занятий учебной группы: П-52
Неделя: 23-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,29 января

Физика
Аксенова А.А. а.3511 

Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3501


Втр,30 января
 Срд,31 января
 Математика
Засуха Н.Н. а.3509

Информатика
Карташова Е.Э. а.3506


Чтв,01 февраля
 

Химия
Филь Е.С. а.3512
  


Птн,02 февраля
 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,03 февраля

 

 

Вск,04 февраляРасписание занятий учебной группы: П-52
Неделя: 24-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,05 февраля
Химия
Филь Е.С. а.3512

Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3501


Втр,06 февраля
 
Срд,07 февраля
 
Чтв,08 февраля
 Математика
Засуха Н.Н. а.3509

Информатика
Карташова Е.Э. а.3506


Птн,09 февраля
Физика
Аксенова А.А. а.3511 
  Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,10 февраля

 

 

Вск,11 февраляРасписание занятий учебной группы: П-52
Неделя: 25-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,12 февраля
Втр,13 февраля
Срд,14 февраля
 
Чтв,15 февраля
Птн,16 февраля
 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,17 февраля

 

 

Вск,18 февраляРасписание занятий учебной группы: П-52
Неделя: 26-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,19 февраля
Химия
Филь Е.С. а.3512

Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3501


Втр,20 февраля
 
Срд,21 февраля
 
Чтв,22 февраля
 Математика
Засуха Н.Н. а.3509

Информатика
Карташова Е.Э. а.3506


Птн,23 февраляПары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,24 февраля

 

 

Вск,25 февраляРасписание занятий учебной группы: П-52
Неделя: 27-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,26 февраля
Химия
Филь Е.С. а.3512

Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3501


Втр,27 февраляСрд,28 февраля
 
Чтв,29 февраля
 Математика
Засуха Н.Н. а.3509

Информатика
Карташова Е.Э. а.3506


Птн,01 марта
Физика
Аксенова А.А. а.3511 
 

Физика
Аксенова А.А. а.3511 
 


Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,02 марта

 

 

Вск,03 мартаРасписание занятий учебной группы: П-52
Неделя: 28-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,04 марта

Химия
Филь Е.С. а.3512

Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3502


Втр,05 мартаСрд,06 марта
 
Чтв,07 марта
 Математика
Засуха Н.Н. а.3509

Информатика
Карташова Е.Э. а.3506


Птн,08 мартаПары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,09 марта

 

 

Вск,10 мартаРасписание занятий учебной группы: П-52
Неделя: 29-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,11 марта

Химия
Филь Е.С. а.3512

Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3502


Втр,12 мартаСрд,13 марта
 
Чтв,14 марта
 Математика
Засуха Н.Н. а.3509

Информатика
Карташова Е.Э. а.3506


Птн,15 марта
Физика
Аксенова А.А. а.3511 
 

Физика
Аксенова А.А. а.3511 
 


Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,16 марта

 

 

Вск,17 мартаРасписание занятий учебной группы: П-52
Неделя: 30-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,18 марта

Химия
Филь Е.С. а.3512

Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3502


Втр,19 мартаСрд,20 марта
 
Чтв,21 марта
 Математика
Засуха Н.Н. а.3509

Информатика
Карташова Е.Э. а.3506


Птн,22 марта
Физика
Аксенова А.А. а.3511 
 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,23 марта

 

 

Вск,24 мартаРасписание занятий учебной группы: П-52
Неделя: 31-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,25 марта

Химия
Филь Е.С. а.3512

Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3502


Втр,26 мартаФизика
Аксенова А.А. а.3511 
 

с 12:20 до 13:40

 Математика
Засуха Н.Н. а.3509

с 13:50 до 15:20Срд,27 марта
 
Чтв,28 марта
 Математика
Засуха Н.Н. а.3509

Информатика
Карташова Е.Э. а.3506


Птн,29 марта
Физика
Аксенова А.А. а.3511 
 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,30 марта

 

 

Вск,31 мартаРасписание занятий учебной группы: П-52
Неделя: 32-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,01 апреля
Химия
Филь Е.С. а.3512

Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3502


Втр,02 апреляСрд,03 апреля
 
Чтв,04 апреля
 Математика
Засуха Н.Н. а.3509

Информатика
Карташова Е.Э. а.3506


Птн,05 апреляПары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,06 апреля

 

 

Вск,07 апреляРасписание занятий учебной группы: П-52
Неделя: 33-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,08 апреля
Химия
Филь Е.С. а.3512

Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3502


Втр,09 апреляСрд,10 апреля
 
Чтв,11 апреля
 Математика
Засуха Н.Н. а.3509

Информатика
Карташова Е.Э. а.3506


Птн,12 апреля
Физика
Аксенова А.А. а.3511 
 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,13 апреля

Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3501 
  

Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3501 
  

Вск,14 апреляРасписание занятий учебной группы: П-52
Неделя: 34-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,15 апреля
Химия
Филь Е.С. а.3512

Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3502


Втр,16 апреляСрд,17 апреля
 
Чтв,18 апреля
 Математика
Засуха Н.Н. а.3509

Информатика
Карташова Е.Э. а.3506


Птн,19 апреля
Физика
Аксенова А.А. а.3511 
 

Физика
Аксенова А.А. а.3511 
 


Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,20 апреля

 

 

Вск,21 апреляРасписание занятий учебной группы: П-52
Неделя: 35-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,22 апреля

Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3502


Втр,23 апреляСрд,24 апреля
 

Химия
Филь Е.С. а.3512Чтв,25 апреля
 Математика
Засуха Н.Н. а.3509

Информатика
Карташова Е.Э. а.3506


Птн,26 апреляПары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,27 апреля

 

 

Вск,28 апреляРасписание занятий учебной группы: П-52
Неделя: 36-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,29 апреляВтр,30 апреляСрд,01 мая
 
Чтв,02 мая
 Математика
Засуха Н.Н. а.3509

Информатика
Карташова Е.Э. а.3506


Птн,03 мая
Физика
Аксенова А.А. а.3511 
 

Физика
Аксенова А.А. а.3511 
 


Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,04 мая

 

 

Вск,05 маяРасписание занятий учебной группы: П-52
Неделя: 37-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,06 мая
Химия
Филь Е.С. а.3512

Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3502


Втр,07 маяСрд,08 мая
 
Чтв,09 маяПтн,10 маяПары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,11 мая

 

 

Вск,12 маяРасписание занятий учебной группы: П-52
Неделя: 38-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,13 мая
Химия
Филь Е.С. а.3512

Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3502


Втр,14 маяСрд,15 мая
 
Чтв,16 мая
 Математика
Засуха Н.Н. а.3509

Информатика
Карташова Е.Э. а.3506


Птн,17 мая
Физика
Аксенова А.А. а.3511 
 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,18 мая

 

Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3502
 

Вск,19 маяРасписание занятий учебной группы: П-52
Неделя: 39-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,20 мая
Химия
Филь Е.С. а.3512

Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3502


Втр,21 маяСрд,22 мая
 
Чтв,23 мая

Информатика
Карташова Е.Э. а.3506


Птн,24 мая
Физика
Аксенова А.А. а.3511 
 

Физика
Аксенова А.А. а.3511 
 


Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,25 мая

 

 

Вск,26 маяРасписание занятий учебной группы: П-52
Неделя: 40-я 

Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

08:30-10:00 

10:20-11:50 

13:20-14:50 

15:20-16:50 

17:00-18:30 

18:40-20:10 

Пнд,27 мая
Химия
Филь Е.С. а.3512

Техническое творчество
Веремеева И.В. а.3502


Втр,28 маяСрд,29 маяЧтв,30 маяПтн,31 мая
Физика
Аксенова А.А. а.3511 
 Пары

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

Время

09:00-10:30 

10:40-12:10 

12:30-14:00 

14:10-15:40 

16:00-17:30 

17:40-19:10 

Сбт,01 июня

 

 

Вск,02 июня